Proyecto RECONOCE en Gipuzkoa: Competencias, empleo y voluntariado

6 noviembre 2020

José Ángel Romo

En la mañana del 6 de noviembre de 2020 se ha celebrado el webinar sobre “Competencias, Empleo y Voluntariado” organizado por Bosko Taldea gracias al apoyo de Kutxa Fundazioa en el territorio de Gipuzkoa en el marco del Proyecto Reconoce.

Desde la Dirección de Juventud de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Isaac Palencia ha transmitido que el sector del tiempo libre educativo y el voluntariado han sido clave para garantizar la cohesión y la actividad segura en estos tiempos. Para esta institución es fundamental la cogobernanza, por esa razón se ofrecen como aliados para trabajar conjuntamente en el fomento del voluntariado y en el reconocimiento de las competencias.

David Arduengo, coordinador de Reconoce, ha explicado de dónde surge la iniciativa y en qué consiste exactamente, toda la información sobre la misma se encuentra en www.reconoce.org

Rakel Álvarez, directora de Hezkide Eskola, de la Federación Didania,  ha recordado que en el tiempo libre educativo las personas jóvenes demuestran sobradamente sus capacidades y adquieren competencias, en su voluntariado con infancia y adolescencia, que pueden ser fundamentales en su desarrollo personal y profesional.

En esta misma línea, Miren Gurrutxaga, coordinadora de Gizalde, Agencia de Voluntariado de Gipuzkoa, ha comentado que las acciones de voluntariado deben iniciarse desde los espacios más cercanos, el barrio, el pueblo, ya que esas acciones en la proximidad son las que ayudan a construir una ciudadanía crítica y responsable, así se ha vivido durante estos últimos meses en la situación de pandemia.

Ibon Antero de la Corporación Mondragon ha explicado que la empresa es un agente que se inserta en la comunidad y es desde esa perspectiva desde donde se tiene que concebir el papel de la empresa en relación con la propia sociedad.

La relación entre empresa y tercer sector social debe ser bidireccional, buscando unas sinergias en las que se den relaciones de ganar-ganar. Las personas que han desarrollado acciones de voluntariado reciben mucho en el ámbito personal y profesional, y tenemos que ser capaces de medirlo. Es necesario que el aprendizaje sea acreditado. Esto es lo que propone el Programa Reconoce.

Marijose Uranga, directora de prácticas y empleabilidad de la UPV-EHU ha subrayado la necesidad de entrenar las competencias, y que uno de los ámbitos fundamentales para ese entrenamiento es el ámbito del voluntariado.

La universidad tiene la obligación de garantizar espacios en los que realizar acciones de voluntariado en los que se puedan adquirir esas competencias transversales necesarias para el desarrollo profesional y personal. Es importante definir con qué resultados de aprendizaje se evidencia el desarrollo de cada competencia y cómo se realiza tanto la autoevaluación como la evaluación externa.

La Federación Bosko Taldea ha agradecido la participación de los representantes de estas instituciones y entidades en la presentación del proyecto Reconoce en la provincia de Gipuzkoa con la esperanza puesta en poder seguir trabajando conjuntamente en este interesante proyecto que busca reconocer las competencias que se adquieren a través de las acciones de voluntariado y su relación con la empleabilidad de las personas jóvenes.

 

 

RECONOCE GIPUZKOA. GAITASUNAK, ENPLEGUA ETA BOLUNTARIOTZA

Azaroaren 6an, goizean, Bosko Taldeak, Kutxa Fundazioak Gipuzkoako lurraldean Reconoce Proiektuaren esparruan emandako laguntzari esker, “Gaitasunak, Enplegua eta Boluntariotza” gaiari buruzko web-mintegia antolatu zuen. Parte hartzeko aukera izan dugu.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria Zuzendaritzatik, Isaac Palenciak jakinarazi digu hezkuntza-astialdiaren sektorea eta boluntariotza giltzarri izan direla garai hauetan kohesioa eta jarduera segurua bermatzeko. Erakunde honentzat, funtsezkoa da gobernantza partekatua; horregatik, boluntariotza sustatzean eta gaitasunak ezagutzean elkarrekin lan egiteko aliatu gisa eskaini du bere burua.

David Arduengok, Reconoce Proiektuaren koordinatzaileak, azaldu digu ekimena nondik sortu den eta zehazki zertan datzan. Informazio guztia: www.reconoce.org

Rakel Alvarezek, Didania Federazioko Hezkide Eskolako Zuzendariak, gogorarazi digu, hezkuntza-astialdian, pertsona gazteek sobera erakusten dituztela beren trebetasunak eta, haurrekiko eta nerabeekiko boluntario-lanean, beren garapen pertsonalean eta profesionalean funtsezkoak izan daitezkeen gaitasunak berenganatzen dituztela.

Ildo horretatik, Miren Gurrutxagak, Gizalde Gipuzkoako Boluntariotza Agentziaren koordinatzaileak, adierazi digu boluntariotzako ekintzak espazio hurbilenetatik abiarazi behar direla, hau da, auzotik, herritik, hurbileko ekintza horiek, hain zuzen, herritar kritikoak eta arduratsuak egiten lagunduko baitigute; eta horixe bizi izan dugu azkeneko hilabeteotan, pandemia-egoeran.

Ibon Anterok, Mondragon Korporaziokoak, azaldu digu enpresa elkartean txertatzen den agentea dela, eta ikuspegi horretatik ulertu behar da enpresak gizarteari dagokionez duen eginkizuna. Enpresaren eta hirugarren sektore sozialaren arteko hartu-emanak noranzko bikoa izan behar du, irabazi-irabazi erlazioak izango diren sinergiak bilatuz. Boluntariotza garatzen duten pertsonek asko jasotzen dute eremu pertsonalean eta  profesionalean, eta hori neurtzeko gauza izan behar dugu. Beharrezko da ikaskuntza onetsia/ziurtatua izatea.

Marijose Urangak, UPV-EHUko Praktikak eta Enplegagarritasuna saileko zuzendariak, gaitasunak entrenatzeko beharra azpimarratu du, eta entrenamendu horretarako boluntariotza eremu funtsezkoa dela azaldu. Unibertsitateak garapen profesionalerako eta pertsonalerako beharrezko diren gaitasun transbertsal horiek jaso daitezkeen boluntariotzarako espazioak ziurtatu behar ditu.  Garrantzitsua da gaitasun bakoitzaren garapena zein ikaskuntza-emaitzaren bidez erakusten den eta autoebaluazioa eta kanpo-ebaluazioa nola egiten diren definitzea.

Denei eskertzen diegu euren parte-hartzea, eta boluntariotzaren bidez jasotzen diren gaitasunak ezagutu eta onartzeari eta horrek pertsona gazteen enplegagarritasunarekin duen zerikusiari buruzko proiektu interesgarri honetan elkarrekin lan egiten jarraitzea espero dugu.

También te puede interesar…

Share This